อยู่กับความเป็นจริง

อยู่กับความเป็นจริง
๐๑ ตุลาคม ๒๕๕๖