ข่าวสาร/กิจกรรม (Activity)

วันอาสาฬหบูชา วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๗

ขอเชิญร่วมเวียนเทียน

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเสาร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ณ มณฑลหลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

  

ความหมายของคำว่า
"เกพลิตา"

“เกพลิตา”  ออกเสียงว่า “เก – พะ – ลิ – ตา”
มีความหมายว่า “ความหมดจดจากกิเลสอย่างสิ้นเชิง”

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ลานธรรม โดย ท่านคุรุอตีศะ

ความรักที่ดีงาม

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

สร้างกรรมดี

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

คติธรรม/ปรารภธรรม

คติธรรม : ชีวิตดั่งดอกไม้

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

คติธรรม : ความอดทน

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

หนังสือธรรมะ (Dharma books)

หนังสือ มีโคลนตมจึงมีดอกบัว โดยคุรุอตีศะ วางจำหน่ายที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขาทั่วประเทศ และที่ www.naiin.comหนังสือ "มีโคลนตมจึงมีดอกบัว" โดยคุรุอตีศะ

July 7, 2014

 

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...