ข่าวสาร/กิจกรรม (Activity)

พิธีขอขมากรรม ๒๕๖๗
วันสักการะหลวงพ่อหยกขาวประจำปี ๒๕๖๖
งานวันประดิษฐานหลวงพ่อหยกขาว ๙-๙-๒๕๖๖
วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๖
วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖
วันรำลึกคุณหลวงพ่อหยกขาว
วันประดิษฐานหลวงพ่อหยกขาว
อาสาฬหบูชา ๒๕๕๘
งานสักการะหลวงพ่อหยกขาว ๒๕๕๘
ปฏิบัติธรรมต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘
พักกาย พักใจ ในวันสงกรานต์
ร่วมกันสร้างกุศลและบำเพ็ญตบะบารมี
เจริญภาวนาเพื่อออกพรรษา
วันประดิษฐานหลวงพ่อหยกขาว
เจริญภาวนาเพื่อออกพรรษา
วันแม่แห่งชาติ ปฏิบัติธรรมบูชาคุณ
อาสาฬหบูชา ๒๕๕๗
พักกาย พักใจ ในวิถีแห่งธรรม
งานสักการะขอพรประจำปี ๒๕๕๗
กิจกรรมและความเป็นไปในปี ๒๕๕๖