ติดต่อเรา

การติดต่อ

ฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ เกพลิตาโพธิวิหาร (อาศรมเกพลิตา) สระแก้ว

ที่อยู่:
เกพลิตาโพธิวิหาร ตำบลหนองบอน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์เคลื่อนที่: โทร. 085 - 2378656

http://www.kephalita.com

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก