ฝึกใจให้เป็นกุศล

 ฝึกใจให้เป็นกุศล

 

พอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในยามเช้า ลองสำรวจดูใจของเราว่าปลอดโปร่งสบายใจหรือมีเรื่องให้คิดกังวลซึมเซาหรือเปล่า

 

หากใจของเราเป็นกุศลแช่มชื่นเมื่อตื่นขึ้นมา ก็น้อมสำนึกรู้คุณต่อพระรัตนตรัยและคุณความดีที่เราได้กระทำมาให้หัวใจมีพลังที่ดีงามให้ยิ่งขึ้นไป การคิดถึงกุศลในยามเช้าจะทำให้ชีวิตของเราพัฒนาอย่างรวดเร็ว

 

หากตื่นขึ้นมาใจไม่ปลอดโปร่ง รู้สึกซึมเซา ใจเริ่มกังวลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จงมีสติระลึกถึงองค์คุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า อย่าเพิ่งไปคิดเรื่องที่ทำให้ใจกังวลเศร้าหมองเหล่านั้น อย่าเพิ่งไปเสพข้อมูลข่าวสารที่จะทำให้ใจขุ่นมัวเพิ่มมากขึ้น แต่จงหันมาจัดการความรู้สึกในหัวใจของเราให้แจ่มใสเสียก่อนค่อยลุกไปทำอะไร จงตั้งจิตสำนึกรู้คุณที่เราได้ผ่านสิ่งต่างๆมาได้อย่างงดงามจนได้พบกับวันใหม่ที่เป็นมงคล

 

เมื่อฝึกให้ใจของเราเป็นกุศลทุกเช้าต่อเนื่องกันประมาณ ๗ วัน ความรู้สึกอ่อนล้า ไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกำลังจะหายไป เราจะเริ่มมีความสุขและมีความสดใส เป็นการปฏิบัติธรรมที่จะทำให้เรากลายเป็นคนใหม่ที่มีอารมณ์แจ่มใสและร่มเย็น

 

บางคนอาจสวดอิติโสสั้นๆ บางคนอาจน้อมใจนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนอาจนึกถึงครูบาอาจารย์ บางคนอาจนึกถึงสิ่งที่ดีๆที่ทำให้จิตใจชุ่มชื่น

 

 การต้อนรับวันใหม่ด้วยหัวใจที่เป็นกุศล สิริมงคลจะเข้ามาสู่ชีวิต จะพ้นจากความยากจน ความดักดานที่เคยมีจะหายไป จะมีความสุขมากขึ้น จะพ้นจากเคราะห์ร้าย จะแคล้วคลาดจากอันตราย จะทำให้พบแต่เรื่องสบายใจไปทั้งวัน

 

คุรุอตีศะ

๑๐ มกราคม ๒๕๖๗