ทำหน้าที่อย่างมีสติ

 ทำหน้าที่อย่างมีสติ

 

การปฏิบัติธรรมในชีวิตจริง ที่ตรงที่สุดก็คือการทำหน้าที่ของเราขณะนี้หรือวันนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะ ไม่กังวลต่ออดีตและอนาคต ไม่ต้องสนใจแม้แต่คำว่า "การบรรลุธรรม" เพราะการมีสติในปัจจุบัน นั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวอยู่แล้ว

 

การปฏิบัติอย่างถูกต้องที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านใช้คำว่า "การทำงานคือการปฏิบัติธรรม" ก็คือการทำหน้าที่ ที่อยู่เฉพาะหน้าอย่างมีสติสัมปชัญญะ ไม่ว่าการงานอะไรย่อมเป็นความเพียรชอบ หรือ "สัมมาวายาโม" อยู่ในตัว

 

พ่อหรือแม่เจ็บป่วย ท่านอยากไปโรงพยาบาลก็พาท่านไปหาหมอ สามีทำงานมาเหน็ดเหนื่อยก็หาผ้าชุบน้ำเย็นๆ ให้เช็ดหน้าเพื่อเป็นการปลอบใจให้คลายเหนื่อย คิดถึงภรรยาเมื่อเห็นอะไรข้างทางน่ากินและรู้ดีว่าเธอต้องชอบ ก็จอดรถซื้อของข้างทาง ลูกๆ รอคำปรึกษาเรื่องการเรียนหรือการงาน ก็นั่งลงพูดกับเขาอย่างเข้าใจด้วยใจเอ็นดูและเมตตา

 

หากขณะนั้น เราทำด้วยความมีสติ มีความรู้สึกตัวและมีความแจ่มใสเบิกบานกับการทำสิ่งเหล่านั้น นั่นแหละคือการทำการงาน คือการปฏิบัติธรรม แต่ถ้าทำอะไรปล่อยใจเหม่อลอยหรือฟุ้งซ่าน อย่างนั้นไม่เป็นการปฏิบัติธรรม แต่เรากำลังเดินไปในทางปุถุชน

 

ทำใจให้สบาย ทำใจเป็นกลางๆ ไม่ต้องอยากบรรลุอะไร จำไว้ว่าเหล่าท่านที่เรียกว่าผู้บรรลุทั้งหลาย ล้วนกล่าวต้องตรงกันว่า แท้จริงแล้วไม่มีอะไรบรรลุอะไร เพราะสรรพสิ่งล้วนคือความว่าง 

 

เมื่อมีสติเกิดขึ้นครั้งใด เราก็กำลังเดินบนหนทาง เมื่อปล่อยใจเหม่อลอย คิดวกวนไปมา ก็จงรู้เถิดว่าจิตดวงนี้กำลังหลงทาง จงน้อมจิตสู่ความสว่าง นั่นคือระลึกรู้ตัว ตระหนักรู้อยู่กับขณะนี้ แล้วอริยมรรคคือหนทาง จะเตียนโล่งสว่างไสวเพราะหัวใจเราสบาย

 

คุรุอตีศะ

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖