สำนึกรู้คุณ

 สำนึกรู้คุณ

 

การสำนึกรู้คุณเป็นพื้นฐานที่ทำให้เป็นคนใจคอหนักแน่น

 

การสำนึกรู้คุณบ่อยๆ จะทำให้ละนิสัยขี้ใจน้อย ใจเบา หรือไม่มีน้ำอดน้ำทนทิ้งไปได้

 

ไม่ว่าชนชาติศาสนาใดจึงสรรเสริญคนกตัญญูรู้คุณ โดยเฉพาะชาวจีนซึ่งได้รับอิทธิพลจากศาสนาขงจื๊อ จะดูคนที่มีความซื่อสัตย์และความกตัญญูยิ่งกว่าสิ่งใด

 

เพราะความสำนึกรู้คุณว่า พ่อแม่มีคุณให้ชีวิตเรามา จึงอดทนหนักแน่นรักษาความดีไว้ได้ แม้พ่อแม่จะไม่ค่อยยุติธรรม รักหรือให้ความสำคัญลูกคนอื่นมากกว่า

 

เพราะสำนึกรู้คุณว่า ผู้ชายคนนี้คอยโอบอุ้มปกป้องดูแลเราแม้จะทำให้ช้ำใจในบางครั้ง จึงอดทนได้และยอมอยู่เป็นเพื่อนเป็นกำลังใจคอยส่งเสริมเขาเรื่อยมา

 

เพราะสำนึกรู้คุณว่า ผู้หญิงคนนี้อดทนต่ออารมณ์ฉุนเฉียวและเอาแต่ใจของเราเรื่อยมา บางครั้งก็ช่วยซับน้ำตายามเผชิญกับผู้คนและสิ่งต่างๆภายนอกบ้าน จึงไม่อาจคิดทอดทิ้งเธอไปไหน คอยถนอมน้ำใจให้สมกับที่เธอคอยเคียงข้างเสมอมา

 

เพราะสำนึกรู้คุณว่า อาจารย์เป็นผู้ทำให้สละทางโลกได้ จึงหนักแน่นมั่นคงท่ามกลางผู้คนที่ดูหมิ่นว่าร้ายอาจารย์ และสร้างชีวิตขึ้นมาได้สำเร็จท่ามกลางความทุกข์ยากลำบาก

 

เพราะสำนึกรู้คุณว่า สถานที่แห่งนี้เป็นที่พึ่งยามที่เราไร้ที่พึ่ง คนอื่นรังเกียจปฏิเสธเรา แต่สถานที่นี้กลับเป็นที่พักพิงและให้โอกาสแก่เรา ดังนั้น จึงอดทนและพากเพียรมิรู้หน่าย จะกวาดใบไม้ จะล้างห้องน้ำ จะนั่งสมาธิ จะฟังธรรมหรือจะให้ทำสิ่งใดก็ทำได้ เพราะความซาบซึ้งในบุญคุณ ความเกี่ยงงอนใดๆ จึงไม่มีในใจเรา

 

เพราะคนนี้เป็นผู้ชักชวนให้เราเข้าวัดจนพบกับชีวิตที่ร่มเย็นในวันนี้ เราจึงคอยช่วยเหลือเอาใจใส่และให้เกียรติ เพราะบัดนี้เขาเริ่มงกๆเงิ่นๆตามวัยชราที่เริ่มเข้ามาเยือนแล้ว

 

เพราะสำนึกรู้คุณว่า บุคคลคนนี้เคยโอบอุ้มช่วยเหลือเรา แม้เขาจะทำสิ่งที่ผิดใจเราบ้าง ก็จะปล่อยผ่านไปได้ไม่เคืองแค้นถือสา ใจของเราจึงโล่งเบาสบาย

 

การสำนึกรู้คุณหรือความกตัญญู ทำให้คนเรามีใจคอที่อดทนหนักแน่น

 

บุคคลนั้นแม้จะเคยต้อยต่ำแต่ก็จะพบกับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า

 

แม้พระพุทธเจ้าก็ยังทรงตรัสว่า "ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี" (คือใช้ตัดสินได้ว่าเป็นคนดีจริง)

 

ความกตัญญูหรือความรู้สำนึกคุณนี้ จะทำให้บุคคลนั้นกลายเป็นผู้นำ เป็นหลักให้แก่คนจำนวนมากได้ 

 

แม้บุคคลนั้นจะไม่เฉลียวฉลาดเท่าใดนัก แต่เพราะน้ำใจอันมั่นคงหนักแน่นนั้นเอง ก็จะทำให้กลายเป็นที่พึ่งของผู้คน แม้เขาจะไม่เคยปรารถนามาก่อนเลยก็ตาม

 

คุรุอตีศะ

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖