ไม่ตอกย้ำความผิดพลาด

ไม่ตอกย้ำความผิดพลาด

 

 อย่าปล่อยให้คำพูดในแง่ลบของบุคคลใดมามีอิทธิพลต่อตัวเรา จนทำลายพลังสร้างสรรค์และพื้นฐานจิตใจที่ดีงามที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด

 

บางคนอาจถูกใครด่าว่าสมัยยังเป็นเด็ก ว่าเราเป็นคนโง่ เป็นคนไม่เอาไหน ทำอะไรไม่มีทางสำเร็จ ฯลฯ 

คำพูดในทางลบแบบนี้ถ้าได้ยินบ่อยๆ จะลงสู่จิตใต้สำนึกทำให้มีอิทธิพลต่อเจ้าของชีวิต 

 

จะทำให้บุคคลนั้นรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโง่ เป็นคนไม่เอาไหน และมักจะขาดความเชื่อมั่นในตนเองไปจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาว 

 

หรือแม้แต่งงานมีครอบครัว ก็จะทำให้กลายเป็นคนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จ เพราะจิตใต้สำนึกของเขาสั่งให้เป็นเช่นนั้น

 

ด้วยเหตุนี้พระอริยเจ้าหรือครูบาอาจารย์ผู้ประเสริฐ ท่านจึงพูดแต่สิ่งดีๆ ถ่ายทอดสิ่งดีๆ ให้คนอื่น พยายามหลีกเลี่ยงที่สุดที่จะไม่ตอกย้ำหรือซ้ำเติมความผิดพลาดในอดีตของใคร

 

ท่านมักหลีกเลี่ยงที่จะทำนายทายทักอดีตชาติหรือกรรมในอดีตที่เขาทำไว้ แต่ท่านจะสอนให้รีบบากบั่นสร้างบุญกุศลเรื่อยไป ไม่ประมาทมัวเมาในชีวิต 

 

ทั้งที่บางคนนั้นท่านอาจรู้ภายในว่าเขากระทำผิดพลาดเพียงใด ท่านจะใช้พลังเมตตาพยายามปลูกเมล็ดพันธุ์ที่ดีงามลงสู่หัวใจของเขาอย่างเต็มกำลัง

 

จงอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มเปี่ยมด้วยพลังสติ อย่าบั่นทอนพลังของตัวเองด้วยการไปสาละวนกับกรรมในอดีต ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติที่แล้ว

 

จงบำเพ็ญทานศีลภาวนาให้เต็มกำลังในชาตินี้ บางทีบุญกุศลแต่เก่าก่อนอาจรวมลงในชาตินี้จนทำให้สามารถปิดอบาย

 

ใจของเรานี้แหละคือสิ่งสำคัญและยิ่งใหญ่ ชาตินี้เราอาจกลายเป็นพระอริยบุคคลก็ได้ใครจะรู้

 

คุรุอตีศะ

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖