จริงใจและซื่อตรง

 จริงใจและซื่อตรง

 

ความประทับใจระหว่างคนเราด้วยกันมาจากความจริงใจ 

 

คนที่จะกล้าแสดงออกอย่างจริงใจกับใครสักคนนั้น ต้องมีความไว้วางใจในตัวเอง มีความนับถือตนเอง จึงมีพลังที่จะมอบความจริงใจให้คนอื่น

 

สิ่งที่เป็นกำแพงให้เราไม่กล้าแสดงความจริงใจกับใคร ก็คือการห่วงภาพลักษณ์ของตัวเอง กลัวคนอื่นว่าเป็นคนไม่ดี กลัวเขาจะโกรธไม่คบกับเรา กลัวจะเสียเพื่อน กลัวสูญเสียประโยชน์หรือบริวาร สรุปก็คือการรักษาอัตตามากกว่ารักษามโนธรรมหรือคุณธรรมนั่นเอง

 

สามีภรรยาอยู่กันได้ยั่งยืนก็เพราะมีความจริงใจให้กัน

 

ศิษย์กับอาจารย์ที่สามารถอบรมสั่งสอนกันได้จนชีวิตขึ้นจากหลุมโคลนไปสู่ความสูงส่งได้ ก็เพราะผู้เป็นศิษย์มีความจริงใจที่จะยอมให้อบรมสั่งสอน ให้ดุด่าว่ากล่าว อดทนต่อโอวาท จึงเปลี่ยนจากชีวิตที่เคยมืดดำไปสู่ชีวิตที่สว่าง

 

แม้ในระหว่างศัตรูคู่ปรปักษ์ ที่อีกฝ่ายยอมแพ้ไม่ใช่เพราะฝีมือ แต่เพราะมองเห็นอีกฝ่ายได้มอบความจริงใจให้แก่ตน เรียกว่า "แพ้ใจกัน" แล้วความเป็นเวรต่อกันก็กลายเป็นอโหสิกรรม

 

การมีความจริงใจให้แก่ผู้คน จะทำให้ดวงจิตของบุคคลนั้นมีความอาจหาญ อุปสรรคหรือภัยพาลไม่อาจมากล้ำกราย แม้เทพเทวาก็อภิบาลรักษา

 

แม้ในการปฏิบัติธรรม ที่บางคนไม่ไปถึงไหน ส่วนอีกคนก้าวหน้ามากมาย ก็มาจากความจริงใจและความซื่อตรงต่อธรรม

 

ยิ่งในโลกยุคพลังงานใหม่หรือยุคดิจิตอล คนที่พยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

 

ส่วนบุคคลใดมีความกล้าหาญ มีความซื่อตรงต่อธรรม เอาความจริงใจต่อเพื่อนมนุษย์นำหน้า แม้ขณะนี้เขาจะไม่มีใครรู้จัก ต่อไปภายหน้าเพชรเม็ดงามก็จะฉายแสงเจิดจรัสให้ปรากฏแก่มหาชน

 

                                   คุรุอตีศะ

                    ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖