แสงสว่างในตัวเอง

 แสงสว่างในตัวเอง

 

จงเป็นแสงสว่างในตัวเอง

 

อย่าพยายามดิ้นรนไขว่คว้าหาแสงสว่างจากภายนอก 

 

จิตใจจึงจะคลายจากความดิ้นรนสับสน

 

แม้ผู้ทรงฤทธิ์ทรงฌานมีคุณวิเศษ ก็ยังต้องพ่ายแพ้ต่อวิบากกรรม 

 

ท่านจึงพร่ำสอนให้เราทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่งของตน 

 

เพราะบุญกุศลและความดีที่เราทำไว้แล้วเท่านั้น ที่จะช่วยค้ำจุนในยามคับขัน และดลบันดาลให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

 

ผู้ทรงฤทธิ์ทรงความศักดิ์สิทธิ์ท่านก็สามารถอนุเคราะห์ผู้คนได้แค่วงจำกัดระดับหนึ่ง

 

ส่วนใหญ่ที่อยู่ในข่ายซึ่งท่านจะสงเคราะห์ช่วยเหลือได้ บุคคลนั้นจะต้องมีความซื่อสัตย์ เป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณ หรือเป็นคนมีศีล เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถสร้างความดีต่อไปและมีกำลังใจในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้

 

แต่ถ้าถามความในใจของท่านผู้มีคุณวิเศษหรือทรงฤทธิ์ทรงฌานเหล่านั้นแล้ว

 

ท่านคงอยากบอกกับทุกคนเหมือนๆกันว่า "จงหมั่นสร้างแต่กรรมดี จงมีตนเป็นที่พึ่งของตน จงเป็นผู้มีแสงสว่างในตัวเอง"

 

ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรดิ้นรนแสวงหาจึงมิใช่ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ที่จะดลบันดาลสิ่งต่างๆให้สมดังปรารถนา..

 

..แต่คือการตระหนักว่าเรามีแสงสว่างในตัวเอง 

 

จงมีความรักอันงดงามและมีความสุขกับวันนี้ ...มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน!

 

คุรุอตีศะ

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖