ทางชีวิต

 ทางชีวิต

 

ปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปตามครรลองของมัน

 

บนเส้นทางของชีวิต บางช่วงราบเรียบ บางช่วงมีโคลนหรือหลุมบ่อให้ฟันฝ่า

 

บางช่วงชีวิตมีแต่สิ่งน่ายินดี สนุกสนานเพลิดเพลิน ห้อมล้อมด้วยเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องมิตรสหาย

 

บางช่วงอาจต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย ยามเจ็บป่วยไม่มีใครพอจะไหว้วานซื้อยาให้ ยามเศร้าเสียใจ ต้องนั่งร้องไห้หลั่งน้ำตาอยู่คนเดียว

 

แต่ไม่ว่าเราจะอยู่กับช่วงชีวิตเช่นใด ชีวิตก็คือสิ่งล้ำค่าในตัวมันเองเสมอ

 

ยามสนุกสนานก็ทำให้เราได้เห็นความอลังการของโลกใบนี้ ยามสูญเสียหรือเศร้าใจ ก็ทำให้มองเห็นความไม่จีรังของสิ่งต่างๆที่เคยหลงยึดติด ตามกฏแห่งพระไตรลักษณ์ของพระพุทธเจ้า

 

คุณค่าของชีวิต ไม่ได้อยู่ที่ต้องสำเร็จ สมหวัง หรือมีความยินดีสนุกสนานเพียงด้านเดียว

 

ความทุกข์ ความเศร้า ความท้อแท้หดหู่ใจ ก็มีความหมายอันสำคัญประการหนึ่ง

 

อย่างน้อยก็ทำให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงแท้ถาวรของสรรพสิ่ง ทำให้เราเกิดสติและปัญญา ทำให้รู้ว่าไม่มีสิ่งใดเป็นตัวเราเป็นของเราอย่างแท้จริง

 

สรรพสิ่งไม่มีอะไรควรแก่การยึดมั่นถือมั่น สิ่งที่เคยคิดว่าเป็นของเรานั้น แท้จริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราสักสิ่งเดียว

 

เราเกิดมาชาตินี้ เพื่อสร้างกุศลบารมี เพื่อดวงจิตนี้ได้เข้าสู่สภาวะอิสระและปล่อยวาง

 

คุรุอตีศะ

๖ มีนาคม ๒๕๖๖