ใจดวงนี้

 ใจดวงนี้

 

เหตุใดจึงปล่อยใจให้เศร้าหมอง

 

ใจดวงนี้สำคัญที่สุด

 

ใจดวงนี้มีมาก่อนที่เราจะมีอะไร เป็นอะไร ได้อะไร

 

ใจดวงนี้มีมาก่อนที่เราจะมีทรัพย์สินเงินทอง ตำแหน่ง หน้าที่ เกียรติยศชื่อเสียง หรือแม้แต่ครอบครัว สามี ภรรยา ลูกหลาน มิตรสหาย เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง

 

ก่อนที่เราจะมีสิ่งต่างๆเหล่านั้น ใจดวงนี้ก็มีมาก่อน มันใสสะอาด บริสุทธิ์ยิ่งกว่าเวลานี้หลายเท่านัก

 

และหากสิ่งต่างๆเหล่านั้นเสื่อมสูญ สูญหาย พลัดพราก จากลาไปจากเรา จนไม่เหลือสิ่งใด..

 

แต่ใจดวงนี้ก็ยังคงอยู่ 

 

ใจดวงนี้ยังคงอยู่เสมอ แม้ในยามที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่าง และในยามที่เราสูญเสียทุกสิ่ง ไม่เหลือสิ่งใด

 

ดังนั้น ใจดวงนี้สำคัญที่สุด

 

ตระหนักไว้เสมอเถิดว่า "เมฆหมอกที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า ไม่อาจทำอะไรท้องฟ้าได้ อีกไม่นานก็จะสลายหายไป ท้องฟ้าก็จะกระจ่างใสดั่งเดิม..

 

จิตเดิมแท้ก็เป็นเช่นนั้น..

 

คุรุอตีศะ

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖