พลังความสำนึกรู้คุณ

พลังความสำนึกรู้คุณ


                    ความรู้สึกขอบคุณ เป็นการส่งสัญญาณว่าจักรวาลจะมอบสิ่งดีๆให้แก่เรามากขึ้น


                    ความซาบซึ้งหรือเห็นคุณค่าในสิ่งใด สิ่งนั้นจะยิ่งหลั่งไหลเพิ่มพูนในชีวิต


                    จิตใจที่ซาบซึ้งในบุญคุณหรือตระหนักถึงคุณค่าเป็นพลังบวกแก่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่


                    ยิ่งซาบซึ้งสำนึกรู้คุณมากเพียงใด สิ่งที่ดีๆและความสำเร็จความก้าวหน้าจะยิ่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเรา


                    การซาบซึ้งในบุญคุณครูบาอาจารย์ จะยิ่งเกิดความแตกฉานในธรรม สติปัญญายิ่งฉลาด ลึกล้ำ หลักแหลมและคมกล้า


                    ความซาบซึ้งต่อกันระหว่างคู่ชีวิตสามีภรรยา จะยิ่งทำให้มีเทวดาอารักขา บังเกิดสิริมงคลไหลเข้ามา ทำให้ยิ่งเพิ่มพูนความสำเร็จและความก้าวหน้าจนเป็นที่แปลกใจของคนอื่น


                    ความซาบซึ้งในบุคคลที่ช่วยเหลือเรายามทุกข์ยาก จะยิ่งทำให้เราเจริญจนก้าวไปสู่จุดที่เรามีความสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ต่อไป


                    ความซาบซึ้งในสถานที่สำคัญทางศาสนาหรือวัดวาอารามว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะสติปัญญาและสร้างขวัญกำลังใจ จะยิ่งทำให้เกิดพลังศักดิ์สิทธิ์ในตัวเอง เกิดพลังอำนาจลี้ลับในการนำพาผู้คนแผ้วถางสร้างหนทางแห่งความดีงามอย่างไม่วันหมดกำลังใจ


                    ความเห็นคุณค่า ความซาบซึ้งในความดี เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ที่สามารถพลิกชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดี จากคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตผิดธรรมดา


                    จงหมั่นสำนึกรู้คุณและซาบซึ้งต่อคุณค่าของบุคคลและสิ่งต่างๆไว้บ่อยไปเนืองๆ ชีวิตจะกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์

 

 

                                                               คุรุอตีศะ


                                                       ๗ มกราคม ๒๕๖๕