ไม่ลอกเลียนแบบ

 ไม่ลอกเลียนแบบ

 

                     ความกล้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก  ก็คือการไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่น คือการดำเนินชีวิตของตนอย่างแท้จริงที่สุดเท่าที่สามารถ ไม่ว่าจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเพียงใดก็ตาม  แม้ว่าจะต้องสูญเสียชีวิตลงในการเลือกหนทางชีวิตก็นับว่าคุ้มค่า


                     ด้วยเหตุว่าในการเช่นนี้เองดวงวิญญาณที่แท้จริงของเราจึงจะมีโอกาสถือกำเนิดขึ้น


                     เมื่อเราพร้อมที่จะตายเพื่อบางสิ่ง  ในความเจ็บปวดรวดร้าวนั้น ในการต่อสู้ดิ้นรนนั้นเอง ที่เราได้ถือกำเนิดขึ้นมา เป็นการเกิดอันเจ็บปวด ซึ่งต้องอาศัยความกล้า ต้องอาศัยสติปัญญาอันเฉียบคมลึกซึ้ง


                    จงใช้ชีวิตของเราเอง แม้หากว่าชีวิตของเราจะผิดพลาด  แต่นั่นก็ยังเป็นสิ่งดีกว่า ที่ได้ใช้ชีวิตตามวิถีทางของเรา ยิ่งกว่าจะถูกต้องตามความเห็นของผู้อื่น ซึ่งมองเห็นได้ชัดว่า มิใช่หนทางของเราแน่นอน


                   ...เพราะผู้ที่ดำเนินหนทางผิดพลาดด้วยการตัดสินใจเลือกของตนเอง ย่อมจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนไม่ช้าก็เร็ว  เขาจะเติบโตผ่านพ้นในที่สุด จะได้รับประโยชน์จากความผิดพลาดนั้น


                   คนประเภทเดียวที่มีจิตใจเรียนรู้ ก็คือผู้ที่พร้อมที่จะผิดพลาด เพราะเขาพร้อมที่จะผิดพลาด ใจของเราจึงตื่นรู้อยู่เสมอ เขาจึงมีความกล้าหาญอันยิ่งใหญ่


                   เมื่อชีวิตพัฒนามาจนถึงขั้นที่ว่าไม่จำต้องลอกเลียนแบบใคร  คือการได้บรรลุความเป็นตัวของตัวเอง นี่แหละคือความกล้าทียิ่งใหญ่ที่สุดในโลก