ชีวิตที่มีความหมาย

     ชีวิตที่มีความหมาย

 

                         การดิ้นรนไขว่คว้าแสวงหาทางโลก  แม้จะได้ทรัพย์สินเงินทอง เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความสำเร็จอย่างอื่นสมความปรารถนา  แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งจะเกิดความรู้สึกกลวงเปล่าอยู่ภายใน รู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมาย เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าหัวใจยังขาดแคลนบุญกุศลที่จะมาเติมหัวใจให้เต็ม


                         การแสวงหาความสำเร็จในการศึกษา อาชีพการงาน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิต  แต่ชีวิตที่แท้จริงต้องการอะไรมากกว่านั้น ชีวิตมีคุณค่า มีความกว้างใหญ่ไพศาล กว่าการที่จะถูกจำกัดให้คับแคบเพียงแค่การสร้างครอบครัว หรือ การประกอบอาชีพการงานเท่านั้น


                         คนเราไม่ได้ต้องการแค่การอิ่มทางร่างกาย แต่เรายังต้องการอาหารใจ ความสำเร็จในการศึกษา หรืออาชีพการงาน เป็นเพียงสิ่งให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลก อยู่ในสังคมได้ แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น คือความต้องการความสงบสุขแห่งใจ ความต้องการคุณค่าทางจิตใจหรือทางจิตวิญญาณ


                        เป็นธรรมดาว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้ว เมื่อถึงจุดหนึ่งจะรู้สึกว่าชีวิตกลวงเปล่าหรือมีความรู้สึกว่าชีวิตเริ่มไม่มีความหมาย


                        ไม่ต้องกังวลหรือตกใจ เพราะนั่นแสดงว่าจิตวิญญาณที่แท้จริงภายในของเรากำลังได้รับการผลักดันจากพลังที่สูงส่งกว่าให้เกิดการพัฒนาไปสู่อีกขั้นหนึ่ง


                        พัฒนาจากความยึดติดในสิ่งที่หยาบไปสู่สิ่งประณีต  พัฒนาจากการที่ให้ความสำคัญหรือยึดติดกับวัตถุ ไปสู่ความประณีตสูงส่งทางจิตใจ


                       เรากำลังเกิดการพัฒนาแห่งคุณค่าและคุณธรรมภายใน  เพียงเราน้อมรับไว้แล้วก้าวเดินไป  ชีวิตจะเริ่มมีความหมาย


                       การสร้างกุศลบุญบารมีที่บากบั่นสร้างสรรค์ด้วยพลังศรัทธา จะทำให้หัวใจดวงนี้เอิบอิ่ม และได้รับการเติมเต็ม

 

                                                                    คุรุอตีศะ


                                                          ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔