ดำรงมั่นในศรัทธา

ดำรงมั่นในศรัทธา

 

 

 

 

                         ในบรรดาความอดทนทั้งหลาย  สิ่งที่ทนได้ยากสิ่งหนึ่งคือการทนต่อความไม่เข้าใจหรือทนต่อการถูกเข้าใจผิด  บุคคลใดทนต่อสภาวการณ์ที่กดดันเช่นนี้ได้ ย่อมบังเกิดขันติบารมีและหัวใจที่ยิ่งใหญ่


                       ทุกคนล้วนอยากให้คนอื่นเข้าใจ บางครั้งคนเราจึงเลือกเอาการตามใจคนอื่น ยอมสูญเสียหลักการหรือความเป็นตัวของตัวเอง เพียงเพื่อไม่ต้องการอดทนต่อแรงกดดันหรือทนไม่ไหวต่อความไม่เข้าใจของใครๆ


                    เรายอมทำในสิ่งที่ฝืนใจตัวเองได้บ่อยครั้ง เพียงเพื่อหวังให้เขารับเข้าอยู่ในกลุ่ม เรายอมสูญเสียความภาคภูมิใจที่เคยมี เพียงเพื่อแลกกับการยอมตามอิทธิพลของบางสิ่ง บางเรื่องแม้จะทุกข์เพียงใดก็ยอมได้


                     เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเราไม่กล้าที่จะยืนหยัดและอดทนต่อเป้าหมายที่แท้จริงของหัวใจ  เพียงเพราะไม่อยากอดทนต่อสิ่งที่มาบีบคั้นจิตใจ เราจึงยอมเป็นทาสบางสิ่ง แล้วก็พร่ำแต่คำเสียใจดั่งเช่นบุคคลทั้งหลายในโลกนี้มักทำกัน


                     จงยืนหยัดและซื่อตรงต่อเป้าหมาย แม้ว่าในระหว่างการเดินทาง เราอาจต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่าง แต่แล้วเมื่อถึงจุดหมาย เราจะได้รับของขวัญแห่งความอดทน และได้รับรางวัลชีวิตอันทรงค่า อันมากมายยิ่งกว่าสิ่งที่จำต้องสละและสูญเสียไปในระหว่างทางที่ก้าวผ่านมานั้น


                    เมื่อวันเวลาผ่านไป แม้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะไม่เหมือนเดิมและจีรัง  แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ในหัวใจที่เปี่ยมด้วยความหวัง ก็คือการเคารพนับถือตนเองที่สามารถดำรงเป้าหมายไว้ได้อย่างมั่นคง


                    เป็นการง่ายที่เราจะเกาะกระแสแล้วก็เอาชีวิตไปฝากไว้กับคนอื่น หากสิ่งนั้นไม่ใช่ชีวิตที่แท้จริงของเรา  จงเลือกเอาเส้นทางที่เราเลือกได้ด้วยตัวของเราเองดีกว่า


                    หากการตัดสินใจของเราเป็นสิ่งผิด ก็ยังเป็นการผิดที่เราได้ตัดสินใจเองด้วยสติปัญญาที่มีอยู่ขณะนั้นอย่างองอาจ เราจะขอรับผิดชอบชีวิตของเราเอง ไม่ได้ขึ้นกับผู้ใด


                   หากการตัดสินใจขอเราถูกต้อง เราก็มีความสุขและภาคภูมิใจ พร้อมจะก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นใจยิ่งกว่าเดิม


                   อย่ารอให้ทุกคนในโลกนี้เข้าใจเราหมดทุกคนเสียก่อนจึงจะกล้าทำอะไร  เพียงมีคนรักเราจริงและให้กำลังใจเพียงหนึ่งคน ก็เป็นความพร้อมอันยิ่งใหญ่แล้วสำหรับที่จะก้าวไปคว้าเอาดวงดาวตามที่ฝัน


                     เมื่อตัดสินใจด้วยตัวเองแล้ว ขอจงอดทนต่อสิ่งกดดันทั้งหลายโดยไม่ต้องหวั่นไหวต่ออุปสรรคขวากหนามหรือหลุมบ่อข้างหน้าอีกต่อไป จงดำรงมั่นในศรัทธาไว้ ในที่สุดวันหนึ่งก็จะก้าวถึงหลักชัยดังต้องการ

 

                                                                       คุรุอตีศะ
                                                            ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๙