ประกายดาว

ประกายดาว


ดอกไม้ทิพย์   ที่ประทาน   จากสวรรค์


คงสีสัน   แจ่มจรัส   ทรงคุณค่า


สดสวยงาม   ตระการตา   แย้มโสภา


ประกายแสง   สาดสีทอง   ผ่องอำไพ


มีสีขาว   ใสสวยสด   นวลผ่องแผ้ว


เมื่อได้พบ   ประจักษ์แล้ว   ชวนหลงใหล


สีชมพู   ยิ่งได้มอง   สดชื่นใจ


งามสดใส   ศรีรุ่งเรือง   ประกายดาว


ได้ประดับ   กลางนภา   เต็มพิภพ


อันไพศาล   ไม่รู้จบ   กว้างนักหนา


ประดับแล้ว   เป็นมิ่งขวัญ   มิ่งบูชา


ได้เชิดชู   บารมี   พุทธคุณ


 ปิ่นทอง.
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗.