ความเมตตา

ความเมตตา


คืนน้ำค้าง   แสนเยือกเย็น   ที่เหน็บหนาว


มีแมวน้อย   หลงทางมา   ถูกทอดทิ้ง


ร้องเหมียว...เหมียว   เสียงเล็ก...เล็ก   เบาเสียจริง


ร้องส่งเสียง   เท่าที่มี   สุดกำลัง


เจ้าแมวน้อย   ในที่สุด   ก็พบว่า


ตัวมันนั้น   ได้รับการ   อุปถัมภ์


ความเมตตา   รับเลี้ยงดู   อุ้มชูมัน


ดวงแววตา   เจ้าแมวน้อย   จึงลุกโพลง


สี่ขาน้อย   ที่เล็ก...เล็ก   จึงยืนหยัด


รับรู้ว่า   ชีวิตนั้น   ต้องสู้ต่อ


เพื่อตอบแทน   ความเมตตา  ที่เฝ้ารอ


ผู้ช่วยเหลือ   ป้อนนมข้าว   ให้กับมัน


เรื่องราวนี้   จึงสามารถ   บอกได้ว่า


ความเมตตา   ย่อมมีได้   ทุกชนชั้น


ไม่ว่าเป็น   คนหรือสัตว์   คงเหมือนกัน


คืออยากได้   ความเมตตา   กรุณา.

 ปิ่นทอง.
 ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗.