โลกใบสวย

โลกใบสวย


โลกกลม...กลม   ที่หมุนนี้   น่าสัมผัส


งดงามนัก   สุดสวยงาม   น่าหลงใหล


มีสีฟ้า   น้ำทะเล   อยู่ด้านใน


สีขาวไซร้   คือกลุ่มเมฆ   ช่างต้องตา


สรรพสัตว์   และพืชพรรณ   ได้อาศัย


สัตว์น้อยใหญ่   แมลงน้อย   ยิ้มเริงร่า


เจ้าผีเสื้อ   แมลงปอ   บินไปมา


ผึ้งตัวน้อย   ดูดเกสร   ดอกไม้กิน


หมู่ภมร   และผู้คน   ได้อาศัย


ทั้งต้นไม้   กับพื้นดิน   ไม่เคยสิ้น


เหล่าน้ำตก   ไหลเป็นสาย   ไม่โรยริน


ให้ทุกสิ่ง   ค่อยพักพิง   คือโลกเอย.

ปิ่นทอง.
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗.