....สายรุ้ง....

....สายรุ้ง....


สายรุ้งเกิด   ช่วงแดดออก   หลังฝนตก


ดูสวยสด   และงดงาม   ช่างสดใส


หมู่วิหก   ก็พากัน   สดชื่นใจ


มองแล้วไซร้   บรรยากาศ   งดงามตา


เป็นเหมือนดั่ง   มีสะพาน   จากสวรรค์


ที่สร้างสรรค์   ปรากฏการณ์   บนท้องฟ้า


ทอดตัวยาว   เส้นสายรุ้ง   โค้งลงมา


มีสีสัน   ละลานตา   สวยสดจริง


อยากจะวิ่ง   และอยากเดิน   บนรุ้งนั้น


ได้นั่งเล่น   บนสายรุ้ง   เพลิดเพลินยิ่ง


ธรรมชาติ   แต่งแต้มมา   ดีเสียจริง


ดีทุกสิ่ง   ธรรมชาติ   ดีจริงเอย.   


ปิ่นทอง.
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗.