......ความอยู่รอด......

......ความอยู่รอด......


แต่ละคน   ทางชีวิต   ช่างแตกต่าง


ไปซ้ายบ้าง   ไปขวาบ้าง   ไม่ขวยเขิน


เดิน...เดิน...เดิน   ก้าวต่อไป   ตามทางเดิน


เดินก้าวเดิน   เมื่อชีวิต   อยู่กับงาน


การงานนั้น   ที่ได้ทำ   เพราะมีสุข


เมื่อมีทุกข์   การงานนั้น   ก็หยุดบ้าง


เพราะชีวิต   ไม่ได้ขึ้น   อยู่กับงาน


ทำงานนาน   นั้นได้เงิน   มาเยอะจริง


แต่ชีวิต   ไม่ได้ขึ้น   กับเงินนั้น


เพราะเงินนั้น   ไม่ใช่ชื่อ   สุขที่ยิ่ง


ที่ทำงาน   เพื่ออยู่รอด   นี่หรือจริง


แท้ที่จริง   ที่สุขได้   คือฟังธรรม.


 
 ปิ่นทอง.
    ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗.