......แก้วมณี......

......แก้วมณี......

 

เมื่อสายชล   กลางนที   ไม่สิ้นสุด
น้ำที่ผุด   พุ่งขึ้นมา   เป็นสายเอ๋ย
เปล่งประกาย   ดังไข่มุก   น่าชมเชย
เปรียบได้เลย   ดังเพชรนิล   จินดาพลอย
น้ำที่ริน   ล้นไหลออก   ดังม่านแก้ว
มองเห็นแล้ว   ม่านแก้วนั้น   งามยิ่งเอ๋ย
น้ำทิพย์ยิ่ง   ล้นเลอค่า   สูงค่าเอย
จึงขอเอ่ย   รำพันเขียน   พรรณนา
สายน้ำทิพย์   นั้นเปรียบเหมือน   ดังดวงแก้ว
ประกาศแล้ว   ซึ่งธรรมะ   พระศาสนา
ธรรมพุทธะ   วจนะ   พระศาสดา
นั้นเลอค่า   สูงท่วมท้น   ล้นทวี
สูงที่สุด   คือพระธรรม   คำสั่งสอน
ใจที่ร้อน   สอนให้เย็น   เป็นสุขศรี
นอนไม่หลับ   ก็นอนหลับ   ทุกราตรี
ทรัพย์ล้ำที่   ช่วยตัวได้   คือธรรมเอย.

แก้วมณี

ปิ่นทอง.
๓๐ เมษายน ๒๕๕๗.