ความรัก...ของ...น้องหมา

ความรัก...ของ...น้องหมา

 

น้องหมาน้อย   เจ้าชื่อเงิน   แสนน่ารัก
ค่อยฟูมฟัก   พัดวีเจ้า   แต่น้อย...น้อย
ช่างน่ารัก   ตัวช่างป้อม   ท้องป่องคอย
เจ้าหมาน้อย   รักเจ้าของ   ยิ่งเสียจริง
แม่ไปไหน   หนูไปด้วย   มองซ้ายขาว
มองเหลียวซ้าย   และแลขวา   ไม่หยุดนิ่ง
แม่ไปซ้าย...  หนูไปซ้าย...   เป็นระวิง
วิ่ง..วิ่ง..วิ่ง   ให้ทันแม่   เดี๋ยวไม่ทัน
มีพี่หมา   มาอีกตัว   หนูช่างหวง
หวงแม่ห่วง   มีพี่หมา   มาอีกนั้น
หนูคอยกัน   ไม่ให้เข้า   คลุกคลีกัน
รักนี้นั้น   หนูให้แม่   เพียงคนเดียว.

ความรัก...ของ...น้องหมา

ปิ่นทอง.
๓๐  เมษายน  ๒๕๕๗.