ชีวิตที่เหลืออยู่...

ชีวิตที่เหลืออยู่...

 

เมื่อมีพบ ต้องมี วันพลัดพราก
พบแล้วจาก เสียใจ ไม่อาจหนี
เป็นกฎโลก โหดร้าย ไร้ปรานี
ชีวิตนี้ สุดท้าย วายดับไป

 

บนเส้นทาง ชีวิต ที่เหลืออยู่
ไม่เคยรู้ จะไป ในวันไหน
ยังโกรธเกลียด ไม่ละ ตระเตรียมใจ
คงจากไป อย่างไร้ค่า น่าเสียดาย

 

อันชีวิต น้อยนัก เพียงเท่านี้
เร่งสรรสร้าง ความดี ยังไม่สาย
เพียรทำใจ ผ่องใส เบาสบาย
เลิกคิดร้าย อภัยได้ กลายเป็นบุญ

 

เตรียมเสบียง ไว้นำทาง กาลข้างหน้า
สร้างกุศล มีเมตตา มาเกื้อหนุน
คุณความดี หมั่นสร้างไว้ จักเป็นคุณ
ใจพร้อมตาย ได้ผลบุญ คอยติดตาม

 

 

" ก้อนหิน "

๑๐ กันยายน ๒๕๖๕