หนังสือ ต้นไม้บนภูเขาหิน

ต้นไม้บนภูเขาหิน

คณะศิษย์เกพลิตาโพธิวิหาร

 

หนังสือ ต้นไม้บนภูเขาหิน