มาฆบูชา ๒๕๖๓

 

 

มาฆบูชา ๒๕๖๓

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านรักษาศีล ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม
เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
เพื่อความเจริญงอกงามในธรรมและเป็นสิริมงคลของชีวิตระหว่างวันที่ ๖ – ๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ  เกพลิตาโพธิวิหาร  ตำบลหนองบอน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว

 

 

หมายเหตุ  ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๒๐.๐๐ น.
ขอเชิญทุกท่านร่วมกระทำพิธีประทักษิณ (เวียนเทียน)
เพื่อแสดงออกเป็นพุทธบูชา
ณ ลานมณฑลหลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาวโดยพร้อมเพรียงกัน