อาสาฬหบูชา ๒๕๖๒

 

 

อาสาฬหบูชา ๒๕๖๒

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมกันสร้างกุศลบุญบารมี
รักษาศีล ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม
เนื่องในโอกาสแห่งเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒


ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ เกพลิตาโพธิวิหาร ตำบลหนองบอน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุ  ขอเชิญทุกท่านร่วมกระทำพิธีประทักษิณ (เวียนเทียน)
ณ มณฑลหลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาวโดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ น.