วันมหากตเวทีบูชา ๒๕๖๒

 

 

วันมหากตเวทีบูชา ๒๕๖๒

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันปฐมประดิษฐาน
องค์หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว
พระผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งเบื้องบูรพาทิศจังหวัดสระแก้ว
เวียนมาบรรจบครบรอบ ๙ ปี

 

ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน น้อมกายวาจาใจแสดงออกซึ่งกตเวทิตาคุณ
ด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาด้วยความเคารพบูชาอันสูงสุดต่อพระรัตนตรัย
เพื่อรอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆและความสุขความร่มเย็นในชีวิต

 

วันที่ ๗ - ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     นอบน้อมกายวาจาใจบูชาคุณด้วยการปฏิบัติบูชา รักษาศีล ฟังธรรม

 

วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
     วันปฐมประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว

 

เวลา ๐๗.๓๐ เป็นต้นไป สานุศิษย์ทุกหมู่เหล่าต่างพากันร่วมแรงร่วมใจ
แสดงออกซึ่งอามิสบูชาอย่างยิ่งใหญ่  ออกโรงทานเพื่อบำเพ็ญทานบารมี
และแสดงนาฏลีลาบูชาด้วย “ฟ้อนศรีโคตรบูรณ์”

 

ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญกุศลอันไพบูลย์ จงค้ำจุนชีวิตของทุกท่านให้รอดพ้น
จากภัยอันตรายต่างๆ มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิต มั่งมีศรีสุข
มีความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้านสมดังปรารถนา โดยทั่วกันเทอญฯ