ขอเชิญร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๗

ขอเชิญร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา  วันพุธ ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

 

ขอเชิญร่วมเวียนเทียน

เนื่องในวันวิสาขบูชา 

วันพุธ ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ  มณฑณหลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว