วันสักการะหลวงพ่อหยกขาวประจำปี ๒๕๖๖

 วันสักการะหลวงพ่อหยกขาวประจำปี ๒๕๖๖

 

ขอเชิญร่วมงาน

วันสักการะหลวงพ่อหยกขาวประจำปี

 

วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

วันเสาร์ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๙

ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๙ น. เป็นต้นไป

 

ณ มณฑลหลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว

ตำบลหนองบอน จังหวัดสระแก้ว