วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖

วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖


ขอเชิญร่วมเวียนเทียน
เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖
วันจันทร์ ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


ณ  มณฑลหลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว

เกพลิตาโพธิวิหาร  ตำบลหนองบอน  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว